Posted by : Unknown 14 maio 2016- Shiro Tomoyose vs. Kaito Kiyomiya

- Taiji Ishimori, Quiet Storm & Hitoshi Kumano vs. Yoshinari Ogawa, Genba Hirayanagi & Captain NOAH

- Daisuke Harada, Atsushi Kotoge & Kenoh vs. TAKA Michinoku, El Desperado & Taichi

- Muhammad Yone & Akitoshi Saito vs. Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima

GTL 2016 Special 8 Man Tag Match:
 Go Shiozaki, Maybach Taniguchi, Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya vs. Takashi Sugiura, Minoru Suzuki, Takashi Iizuka & Shelton “X” Benjamin

GHC Junior Heavyweight Championship Match:
[31st Champion] Yoshinobu Kanemaru vs. [Challenger] Hajime Ohara

Global Tag League War Final Match: 
(League #1 Standing) Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. vs. (League #2 Standing) Naomichi Marufuji & Toru Yano


Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

O que gostavas de ver no PWP?
PPV Antigos WWE
+ Indys
+ Puroresu
+ Lucha
UFC/MMA
Quiz Maker

Menu


- Copyright © 2016 Pro Wrestling Portugal